Steeksleutels, dopsleutels en ratels

Filteren

Gedore 1207008 Opsteek-steeksleutel 16 Z, 28 mm

Gedore 1211421 Opsteek-steeksleutel 16 Z, 1/4

Gedore 1211439 Opsteek-steeksleutel 16 Z, 13/16

Gedore 1211447 Opsteek-steeksleutel 16 Z, 3/8

Gedore 1211455 Opsteek-ringsleutel 16 Z, 1/4

Gedore 1211463 Opsteek-ringsleutel 16 Z, 13/16

Gedore 1211471 Opsteek-ringsleutel 16 Z, 23 mm

Gedore 1211498 Opsteek-ringsleutel 16 Z, 3/8

Gedore 1211587 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 7 mm

Gedore 1211595 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 8 mm

Gedore 1211609 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 9 mm

Gedore 1211625 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 10 mm

Gedore 1211633 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 11 mm

Gedore 1211641 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 12 mm

Gedore 1211668 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 13 mm

Gedore 1211684 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 15 mm

Gedore 1211692 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 16 mm

Gedore 1211706 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 17 mm

Gedore 1211714 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 18 mm

Gedore 1211722 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 19 mm

Gedore 1211731 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 20 mm

Gedore 1211749 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 21 mm

Gedore 1211757 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 22 mm

Gedore 1211773 Opsteek-ringsleutel open 16 Z, 24 mm